ติดต่อเรา


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านป่าไคร้
เลขที่  276  หมู่ 1  บ้านป่าไคร้ไต้
ตำบลหนองหล่ม  อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์  52190


โทร:054368167
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น